Čo je to TIME-LAPSE fotografia/video?

Time-lapse (časozberná) fotografia/video je špeciálna fotografická a filmová technika, ktorá je tvorená zo série statických fotografií a vytvára výsledný zrýchlený videozáznam. Táto metóda je známa už od roku 1897.

Aby sme pochopili fungovaniu tejto techniky, musíme sa pozrieť na základný element každého videa - fotografiu (obraz). Každé video alebo film pozostáva z jednotlivých po sebe idúcich statických obrazov. Jedna sekunda filmu sa skladá zvyčajne z 24, 25, 30 a viac obrazov, označovaných ako fps (frames per second). Pri time-lapse technike budujeme výsledné video práve z týchto jednotlivých obrazov - fotografií.

V praxi to znamená, že time-lapse video je séria po sebe idúcich fotografií odfotených v presných intervaloch, ktoré sa postprodukčne spoja do výsledného videa. Time-lapse metóda nám dovoľuje využívať všetky výhody DSLR fotografie oproti videozáznamu a premietnuť ich do výsledného vysokokvalitného time-lapse videa. Prakticky všetko, čo sme schopní odfotografovať môžeme premeniť na video. Mnoho záberov totiž nie je možné inak zaznamenať, pretože filmové kamery na to nie sú stavané (napr. nočnú oblohu a veľmi tmavé scény).
Toto nám prináša veľké možnosti postprodukcie, obrazovej kvality, vysokého rozlíšenia, vysokého dynamického rozsahu, dlhých expozícií atď.

Time-lapse metóda je veľmi náročná na čas vyhotovenia. Často je potrebné stráviť dlhé hodiny fotografovania len kvôli pár sekundám výsledného time-lapse videa. Nehovoriac o nutnosti postprodukcie v PC.

Táto metóda sa neustále rozvíja a s novými skúsenosťami prichádzajú aj nové možnosti. Obsahuje množstvo špeciálnych postupov a trikov ako dosiahnuť čo najlepšie výsledky. RAW sekvencia

Time-lapse technika nám poskytuje všetky výhody digitálnej DSLR fotografie. K nim patrí aj snímanie do formátu RAW. Fotografovanie do tohto formátu sa pri každej serióznej tvorbe pokladá za samozrejmosť.

RAW je digitálny formát, ktorý uchováva všetky informácie fotografie neporušené, tak ako ich fotoaparát zachytil a bez žiadnych ďalších kompresií. Formát RAW je vopred určený na čo najefektívnejšiu postprodukciu v PC.HDR RAW sekvencia

Vývoj time-lapse technológie priniesol tiež pridanie vysokého dynamického rozsahu snímania. Dnešné DSLR fotoaparáty žiaľ nie sú schopné zachytiť až taký dynamický rozsah, aký dokáže zachytiť ľudské oko a tým strácajú množstvo detailov, ktoré zaniknú v svetlých, alebo v tmavých tónoch. HDR (High Dynamic Range) metóda kompenzuje tieto straty detailov a svetelnosti fotografie tým, že zachytí viac fotografií na rôznych expozičných hodnotách a ich postprodukčným spojením vytvorí výslednú fotografiu širšieho tónového rozsahu. 

V praxi to znamená, že každý jeden obraz pozostáva z troch fotografií zachytených s rôznymi expozičnými hodnotami (prvá fotografia zachytáva tmavé tóny, druhá stredné tóny a tretia svetlé tóny). Touto metódou môžeme dosiahnuť zobrazenie podobné tomu, aké je schopné zachytiť ľudské oko. Je možné ísť ešte ďalej a zvýšiť dynamický rozsah až do nereálnych hodnôt, to ale nie vždy vyzerá dobre. 

Time-lapse HDR metóda je obzvlášť náročná na kapacity diskov v PC, pretože vytvára veľké množstvo dát. Uvedieme príklad na 5 minútovom time-lapse videu s 25 fps. Toto video bude pozostávať zo 7500 RAW fotografií (pri HDR zázname je to trojnásobok, až 22500 RAW fotografií) a jeho celková postprodukcia a strih zaberie v PC približne 360 GB dát (pri HDR zázname až 1,1 TB dát).

 


Motion Control (posun a otáčanie fotoaparátu počas snímania)

Samostatnou kapitolou time-lapse tvorby sú zariadenia, ktoré umožňujú kontrolovaný a programovateľný pohyb v jednej, dvoch, alebo všetkých troch osiach. Sú to motorické time-lapse "motion control" zariadenia, predovšetkým kamerové dráhy (dolly) a panoramatické hlavy (jedno, alebo dvoj osové). K nim patria aj ovládače s programom pre ovládanie všetkých pohybov súčasne a ich synchronizáciou s uzávierkou fotoaparátu. Vďaka týmto zariadeniam je možné dosiahnuť time-lapse video, počas ktorého fotoaparát prejde napr. dráhu 2m, hlava sa počas doby snímania otočí o 35° horizontálne a 15° vertikálne.

Tieto kontrolované pohyby prinášajú úplne iný rozmer do time-lapse tvorby. Motion control v time-lapse tvorbe vytvára ilúziu, že fotoaparát sa pohybuje normálnym tempom, zatiaľ čo dej na videu je zrýchlený. Vďaka nim sa oko diváka nenudí ani pri dlhších záberoch. Po prvýkrát bolo motion control v time-lapse tvorbe použité vo filme Baraka (1992).

Tieto kontrolované pohyby je možné ovládať od niekoľkých milimetrov (pri makrofotografii) až po stovky metrov (z dopravných prostriedkov). Takéto extrémne dlhé posuny otvárajú ďalšiu kapitolu, nazývanú hyper-lapse. Jedná sa práve o niekoľko desiatok až stoviek metrov dlhé posuny, najčastejšie z áut alebo zo špeciálnych vozíkov pre hyper-lapse. Na zemi je táto metóda použiteľná prevažne tam, kde sú k dispozícii upravené rovné plochy (chodníky, cesty, námestia, parky...). Hyper-lapse je možné snímať aj zo vzduchu, pomocou multikoptér, helikoptér, lietadiel a pod.Výhody TIME-LAPSE videí:

• vysoká obrazová kvalita
• vytvorenie nekomprimovaného videa / filmu vo vysokom rozlíšení až 5,6K
• možnosť vysokého dynamického rozsahu (HDR)
• dominuje v zlých svetelných podmienkach a v noci (je to jediná možnosť ako zaznamenať pohyb nočnej oblohy a príliš tmavé scény, pri
   ktorých nie je možné použiť filmové kamery)
• zrýchlený pohyb odhaľuje ľudskému oku nepostrehnuteľné veci
• motion blur (kontrola rozmazania pohybu vďaka úplnému ovládaniu doby expozície)
• motion control zariadenia vytvárajú pohyb kamery, ktorý diváka neomrzí ani pri dlhších záberoch
• veľké možnosti postprodukcie
• neobmedzené možnosti použitia 

 

 

 

_____________________________

Pretože time-lapse nás baví!